PienennäSuurenna

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ

ETUSIVU YHTYMÄ HENKILÖSTÖ PÄÄTÖKSENTEKO TALOUS TILASTOT LOMAKKEET YHTEYSTIEDOT PHSOTEY Facebookissa PHSOTEY Twitterissä PHSOTEY YouTubessa Instagram

 

YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS

Kunnat: yhtymän jäsenkunnat lukuun ottamatta Iittiä ja Lahtea
Henkilökunta: vakinaiset virat 27, työpanos 27,65
Toimintamenot: 1 815 000 euroa

Ympäristöterveyskeskus huolehtii terveydensuojelusta sekä eläinlääkintähuollosta Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Myrskylän, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen, Pukkilan ja Sysmän kunnissa. Kuntien yhteinen väestöpohja on noin 104 000.

Lähtökohtana on toiminnan tehokkuus, tuottavuuden paraneminen, varmuus ja laatu sekä palveluiden tasapuolinen saatavuus. Toimintaympäristön keskeiset muutokset otetaan huomioon palvelutoiminnassa (taloudellinen tilanne, lainsäädännön muutokset, yhdyskuntarakenteen muutokset, tiedot ympäristön terveyshaitoista). Palvelujen ennaltaehkäisevää luonnetta painotetaan. Palvelujen oikea-aikaisuus ja oikea mitoitus perustuvat suunnitelmalliseen toimintaan (valvontasuunnitelmat ja eläinlääkintähuollon suunnitelmat). Palvelumaksut perustuvat päivitettyyn maksutaksaan. Toimintojen vaikuttavuutta parannetaan jatkamalla osaamiskeskusjärjestelyn kehittämistä ja parantamalla edelleen erikoistumisen sekä sovitun työnjaon mukaisia työjärjestelyjä. Toimipisteet on sijoitettu ottaen huomioon palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja tuottavuuden paranemisen näkökulmat.

Ennaltaehkäisevä näkökulma on integroitu toimintaan. Oikean resursoinnin kautta parannetaan tuottavuutta. Aktiivista tiedottamista eri toimijoille ja väestölle lisätään. Tällä tavoin tuetaan kansalaisia itsestään ja terveellisestä elinympäristöstä huolehtimisessa ja vastuun ottamisessa omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.

Palvelujen rahoitustaso on jäsenkuntien kanssa sovitulla tasolla. Ympäristöterveyskeskuksen keskeisenä tavoitteena on tuottavuuden parantaminen yhtymän tuottavuusohjelman linjausten pohjalta.

Palvelujen järjestämistapoja ja palvelurakennetta arvioidaan säännöllisesti (valvontasuunnitelmien toteutumisen arviointi, eläinlääkintähuollon arviointi, vertaisarviointi). Toimintaprosesseja uudistetaan säännöllisesti ja laatujärjestelmän luominen on osa prosessien uudistamista. Uudistetut prosessit otetaan porrastetusti kattavaan käyttöön.

Yhteistyötä sosiaali- ja terveyspiirin muiden organisaatioiden sekä yksityisten palvelutuottajien kanssa toteutetaan ja lisätään. Maakunnallisessa eläinlääkäripäivystyksessä ovat mukana kaikki yhtymän jäsenkunnat Iittiä lukuun ottamatta sekä yksityiset eläinlääkäriasemat pieneläinpäivystyksen osalta.

Ympäristöterveyskeskus toteuttaa aktiivista tiedottamista. Sitä toteutetaan hyödyntämällä eri tietokanavia tehokkaasti perustiedottamisessa. Toiminnan ja talouden toteumaraportit tuotetaan kunnille ja perusturvalautakunnille kuukausittain.

Eläinlääkintähuoltolain mukaisten eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan liittyvien eläinlääkärien virkatehtävien kustannukset laskutetaan valtiolta. Vuonna 2011 on perustettu valvontaeläinlääkärin virka.

Ympäristöterveyskeskus osallistuu aktiivisesti elinympäristön terveellisyyteen vaikuttavaan suunnitteluun välittämällä ja tuottamalla tietoa ympäristön ja terveyden välisestä vuorovaikutuksesta. Ympäristöterveyskeskuksen tavoitteena on itse ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tehdä selvityksiä ja tutkimuksia toiminta-alueen kansanterveydellisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Sivu päivitetty: 03.01.2013