PienennäSuurenna

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ

ETUSIVU YHTYMÄ HENKILÖSTÖ PÄÄTÖKSENTEKO TALOUS TILASTOT LOMAKKEET YHTEYSTIEDOT PHSOTEY Facebookissa PHSOTEY Twitterissä PHSOTEY YouTubessa Instagram

 

KESKUSSAIRAALA

Keskussairaala tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja kaikille 14 jäsenkunnalle: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä.

Erikoissairaanhoidon ydin on keskussairaalan tulosryhmä, joka muodostuu konservatiivisesta, operatiivisesta ja psykiatrisesta tulosalueesta. Vakinaisten virkojen ja toimien määrä on 1 465. Toimintamenot 187 639 000 euroa.

Erikoissairaanhoidon palvelut toteutetaan siinä laajuudessa kuin jäsenkuntien kanssa käydyissä palvelusopimusneuvotteluissa on sovittu. Arviot erikoissairaanhoidon palveluiden tarpeesta perustuvat kansallisesti määriteltyihin yhtenäisiin lääketieteellisiin hoidon perusteisiin.

Keskussairaalan tulosryhmässä laadittiin keväällä 2009 sopeutusohjelma, jota jatketaan. Yhteistyössä peruspalvelukeskusten kanssa on valmisteltu ohjeet päivystys- ja osastohoitopotilaiden hoidon järjestämisestä osana erikoissairaanhoidon sopeuttamisohjelmaa. Tavoitteena on järjestää potilaiden hoito tarkoituksenmukaisella hoidon porrastustasolla.

Päivystyspotilaiden hoidon tarvetta arvioidaan ja toteutetaan koko yhtymän alueella yhtenäisin perustein

Operatiivinen tulosalue

Konservatiivinen tulosalue

Psykiatrinen tulosalue

 Palvelujen saatavuus

Toiminta järjestetään siten, että odotusaika tutkimukseen ja hoitoon on potilaan hoidon tarpeeseen nähden kohtuullinen ja että odotusajat eivät ylitä kansallisen lainsäädännön määreitä. Lähetteet käsitellään kolmen vuorokauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Hoidon ja tutkimuksen tarpeen arviointi tehdään ja potilas saa siitä tiedon kolmessa viikossa. Potilas saa tarvitsemansa tutkimuksen ja hoidon pääsääntöisesti kolmessa kuukaudessa tai viimeistään kuudessa kuukaudessa.

Päivystyksellistä ja kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan sairauden luonteen edellyttämällä tavalla. Päijät-Hämeen keskussairaalassa ovat käytössä kansallisen suosituksen mukaiset kiireellisyysluokitukset poliklinikka- ja leikkaustoiminnassa. Hoidon saatavuutta koskeva lainsäädäntö ja tilastointi eivät koske IV-kiireellisyysluokan potilaita.

Polikliininen kiireellisyysluokitus:

Kiireellisyysluokka Hoitoonpääsyn tavoiteaika
I kiireellinen/päivystys  < 7 vrk
II puolikiireellinen 8-21 vrk
 III kiireetön 22-90 vrk
IV suunniteltu > 90 vrk (hoidettava sairaus, joka ei etene odottaessa)


Leikkaushoidon kiireellisyysluokitus:

Kiireellisyysluokka Hoitoonpääsyn tavoiteaika
 I kiireellinen 7-30 vrk
 II puolikiireellinen 31-90 vrk
III kiireetön 91-180 vrk
   
IV ei-valmis hoitoon
sovitaan potilaskohtaisesti
- potilaalla muu sairaus, joka estää väliaikaisesti
suunnitellun hoidon
- potilas ei ole hyväksynyt tarjottua toimenpideaikaa
- määräaikaiskontrollipotilaat

Hoidon saatavuutta koskevat tiedot ovat saatavilla Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän internetsivuilla osoitteessa http://www.phsotey.fi/opt/?ohje_tyyppi=T.

Sivu päivitetty: 20.01.2012