PienennäSuurenna

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ

ETUSIVU YHTYMÄ HENKILÖSTÖ PÄÄTÖKSENTEKO TALOUS TILASTOT LOMAKKEET YHTEYSTIEDOT PHSOTEY Facebookissa PHSOTEY Twitterissä PHSOTEY YouTubessa Instagram

 

KULUTTAJATURVALLISUUS

Kuluttajaturvallisuusvalvonta Ympäristöterveyskeskuksen kuntien alueella

Kuluttajaturvallisuusvalvonta koskee kuluttajien käyttämien tavaroiden ja palveluiden turvallisuutta. Joidenkin tavara- ja palveluryhmien turvallisuuden valvonta on kuitenkin erikseen määrätty muille viranomaisille. Lisätietoa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) verkkosivuilta.

Kuluttajaturvallisuuden perussäännökset on kirjattu Kuluttajanturvallisuuslakiin (920/2011). Lain mukaan tuote tai palvelu ei saa aiheuttaa vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Monien tuoteryhmien turvallisuudesta on olemassa myös yksityiskohtaista lainsäädäntöä (esimerkiksi lelut, kosmetiikka ja sähkölaitteet).

Laki ei koske vahingonkorvausoikeudellisia kysymyksiä. Kuluttajan taloudelliseen turvallisuuteen liittyvistä asioista on säädetty kuluttajansuojalaissa.

Kuluttajaturvallisuusvalvonta on osa ympäristöterveydenhuoltoa, joka pitää sisällään muun muassa elintarvikevalvonnan ja terveydensuojeluasiat. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä ympäristöterveydenhuollon tehtävistä vastaa Ympäristöterveyskeskus, johon kuuluvat Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Myrskylän, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen, Pukkilan ja Sysmän kunnat.

Vastuu turvallisuudesta toiminnanharjoittajalla

Kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukaan ensisijainen vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta on elinkeinonharjoittajalla (valmistaja, maahantuoja, myyjä tai palvelun tuottaja) tai muulla palveluntarjoajalla (esimerkiksi kunta tai seurakunta). Palveluiden tarjoajien on myös toimittava huolellisesti ja varmistettava, ettei palvelun käyttämisestä aiheudu vaaraa kuluttajille tai lähistöllä oleville henkilöille. Eräitä kuluttajapalveluja tarjoavia toimijoilta edellytetään tekemään ennen palvelun aloittamista Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 6 §:n mukainen ilmoitus toiminnastaan. Lisäksi heidän on laadittava toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja Valtioneuvoston asetuksen eräitä kuluttajapalveluita koskevasta turvallisuusasiakirjasta (1110/2011) perusteella. Ohje turvallisuusasiakirjan laatimiseksi.

Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö ei koske yleishyödyllisiä yhdistyksiä, kuten urheiluseuroja ja partiolippukuntia silloin, kun ne tarjoavat toimintaa ainoastaan jäsenilleen eikä kyse ole elinkeinotoiminnaksi laskettavista palveluista.

Viranomaiset valvovat lainsäädännön noudattamista. Valvonta kohdistetaan riskinarvioinnin perusteella. Palveluiden (esimerkiksi uimahallit, uimarannat, leikkikentät, laskettelurinteet) turvallisuutta valvovat pääasiassa kunnalliset ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt, käytännössä yleensä terveystarkastajat. Kuluttajaturvallisuusvalvonta on  lakisääteinen tehtävä. Kulutustavaroiden turvallisuutta valvoo pääasiassa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES)Kuluttajaturvallisuuden yksikkö.

Viranomaisten tarkastukset ovat käytännössä pistokokeenomaisia. Ympäristöterveydenhuoltoon liittyvästä valvonnasta on tehty ympäristökeskuksen ja ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvontasuunnitelma , joka sisältää kuluttajaturvallisuusvalvonnan toimialakohtaisen valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelmaan sisältyvät tarkastukset ovat maksullisia. Kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaiset eivät ennakolta tarkasta tai hyväksy palveluita tai tuotteita.

Toiminnanharjoittajan velvollisuudet vahinko- ja vaaratilanteissa Jos tavara tai palvelu aiheuttaa vaaraa, elinkeinonharjoittajan tai muun palvelun tarjoajan on:

 

Lisätietoja (mm. ilmoituslomakkeet vaarallisesta tuotteesta tai palvelusta)

Mitä kuluttajan kannattaa tehdä jos havaitsee vaarallisen tavaran tai palvelun Jos kuluttaja epäilee tavaraa tai palvelua vaaralliseksi, hänen kannattaa

Lisätietoja, ohjeita ja oppaita

Lisää turvallisuusvinkkejä kuluttajille Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) verkkosivuilta

Tukes opas Turvallinen koti lapselle

Kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen, Ympäristöterveyskeskus, yhteystiedot .

www.tukes.fi -> Kuluttajaturvallisuus -> Turvallisuusohjeita kuluttajalle tai Ohjeita ja vaatimuksia yrittäjälle

Vastuuhenkilöt: Terveystarkastajat, terveydensuojelupäällikkö, terveydensuojelujohtaja

Katso myös ajankohtaista-osio

Sivu päivitetty: 29.04.2014