PienennäSuurenna

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ

ETUSIVU YHTYMÄ HENKILÖSTÖ PÄÄTÖKSENTEKO TALOUS TILASTOT LOMAKKEET YHTEYSTIEDOT PHSOTEY Facebookissa PHSOTEY Twitterissä PHSOTEY YouTubessa Instagram

 

ASUMISTERVEYS

Sisäilma on merkittävin ilman epäpuhtauksien altistumislähde Suomessa. Tupakansavun, mikrobihaittojen ja puutteellisen ilmanvaihdon lisäksi on radon huomattava asumiseen liittyvä terveyshaitta kuntayhtymän alueella. Uudisrakentamisessa radonin torjunta huomioidaan kaavoituksessa ja rakentamismääräyksissä, mutta radonsaneerattavia asuntoja on vielä runsaasti.

Epäiltäessä asumisolosuhteista aiheutuvan terveyshaittaa asukkaille, terveydensuojeluviranomainen tekee asuntotarkastuksia, erilaisia näytteenottoja ja mittauksia, sen sijaan muita, esimerkiksi asuntokauppaan tai kosteusvaurioiden korjaamiseen liittyviä kuntotarkastuksia ei tehdä. Näissä asioissa auttavat kosteusalan konsulttiyritykset.

Ympäristöterveyskeskus huolehtii asuntojen sekä päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydellisten olosuhteiden valvonnasta. Julkisissa tiloissa (päivähoito- ja koulutilat ym.) tarkastuksia tehdään myös käyttäjien ja asiakkaiden pyynnöstä sekäoma-aloitteisena valvontana.

Epäiltäessä terveyshaittaa asunnossa tai muussa vastaavassa oleskelutilassa tulee aina ensin ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon (yleensä isännöitsijä). Vastuu mahdollisten terveyshaittojen selvittämisestä ja korjauksista kuuluu haitan aiheuttajalle. Mikäli kiinteistön omistajan kanssa syntyy erimielisyyttä haitan olemassaolosta tai korjaustarpeesta, voi ympäristökeskus kunnan terveydensuojeluviranomaisena ottaa asian käsittelyyn ja tarkastaa tilat.

Sisäilman radonkysymyksiin, kuten radonin mittaukseen, antaa ohjeita terveystarkastajien lisäksi Säteilyturvakeskus (STUK). Lisätietoja ympäristöterveyskeskuksen tiedotteesta: Tiedote huoneilman radontilanteesta, radonmittauksista sekä radonista uudis- ja korjausrakentamisessa.

Radonkorjauksiin liittyvää kirjallisuutta:

STUKin raportteja voi tilata Säteilyturvakeskuksesta, puh. (09) 759 881.
Ympäristöministeriön julkaisuja voi tilata Oy Edita Ab:stä, puhelin 020 45005 tai sähköposti: asiakaspalvelu@edita.fi.

Radonkorjauksia ja radonturvallisia perustuksia tekeviä yrityksiä:

http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateily_ymparistossa/radon/korjaukset/fi_FI/korjaukset/

Lisätietoja:

Kansanterveyslaitos (KTL)
Sisäilmayhdistys
Hengitysliitto
Aste ry

Vastuuhenkilöt: Terveystarkastajat, terveydensuojelupääliköt, terveydensuojelujohtaja

Katso myös ajankohtaista-osio

Sivu päivitetty: 11.01.2013