PienennäSuurenna

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ

ETUSIVU YHTYMÄ HENKILÖSTÖ PÄÄTÖKSENTEKO TALOUS TILASTOT LOMAKKEET YHTEYSTIEDOT PHSOTEY Facebookissa PHSOTEY Twitterissä PHSOTEY YouTubessa Instagram

 

KEMIKAALIT

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävänä on kemikaalilain ja sen nojalla annettujen määräysten paikallinen valvonta.

Kemikaalien ja niiden käytön valvonnalla on tarkoitus ehkäistä ja torjua niiden aiheuttamia terveyshaittoja.

Kunnan kemikaaliviranomaisen valvonnan piiriin kuuluvat kemikaalien valmistajat, valmistuttajat ja maahantuojat, varastoijat ja vähittäismyyntipaikat. Valvonnassa kiinnitetään huomiota siihen, että terveydelle haitallisten kemikaalien merkinnät, päällykset ja kaupanpito ovat kemikaalilainsäädännön mukaista ja kemikaaleista on tehty ilmoitus kemikaalien tuoterekisteriin (KETU).

KETU sisältää tietoja yli 100 000:sta Suomen markkinoilla olevasta kemikaalista. Rekisteriä käytetään pääasiassa myrkytysten hoidon ja ennaltaehkäisyn kannalta tarpeellisen tiedon keräämiseen.

Kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvontaviranomaisena toimii turvatekniikan keskus (TUKES) ja paikallisella tasolla Päijät-Hämeen pelastuslaitos.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Kemikaalien tuoterekisteri

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA)

Turvatekniikan keskus (TUKES)

Vastuuhenkilöt: Terveystarkastajat, terveydensuojelupäälliköt, terveydensuojelujohtaja

Sivu päivitetty: 03.02.2012